آموزش, تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان بخشی کلیدی جهت افزایش سطح آگهی کارکنان شرکت های پیمانکاری در زمینه ایمنی و کاهش میزان خسارت های جانی و مالی می باشد. در این خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به تدوین این آیین نامه نموده که در زیر به بخشی از آن اشاره خواهیم کرد.

اهداف اصلی آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان:

  • اهداف و ضرورت آموزش ایمنی: در این بخش، اهمیت آموزش ایمنی برای کارفرمایان، کارگران و کارآموزان بررسی شده و اهداف آموزش ایمنی مشخص شده است.
  • محتوای آموزش ایمنی: در این بخش، محتوای آموزش ایمنی برای کارفرمایان، کارگران و کارآموزان بررسی شده است. محتوای آموزش شامل مواردی مانند شناخت خطرات و راه‌های پیشگیری از آن‌ها، استفاده از تجهیزات ایمنی و بهداشتی، نحوه استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات، آتش‌سوزی، انفجار، ارتفاعات و سایر موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت در محیط کار است.
  • شیوه اجرای آموزش ایمنی: در این بخش از آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان، شیوه اجرای آموزش ایمنی برای سطوح مختلف شغلی بررسی شده است. این شیوه شامل مواردی مانند زمانبندی، مکان و ابزارهای آموزشی، روش‌های آموزش حضوری و آنلاین، ارزیابی و اعتباربخشی به آموزش‌های ایمنی و غیره است.

 

  • تدوین و اجرای برنامه آموزشی: در این بخش، رویکردها و روش‌های تدوین و اجرای برنامه آموزشی برای کارفرمایان، کارگران و کارآموزان بررسی شده است. این بخش شامل مواردی مانند شناسایی نیازهای آموزشی، تدوین برنامه آموزشی، تهیه و استفاده از منابع آموزشی، تدوین و اعتباربخشی به مدارک آموزشی و غیره است.
  • نظارت و ارزیابی: در این بخش از آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان، روش‌های نظارت و ارزیابی جهت برنامه آموزشی ایمنی کارفرمایی، آموزش ایمنی کارگری و کارآموزان بررسی شده است. این بخش شامل مواردی مانند ارزیابی نیازهای آموزشی، ارزیابی برنامه آموزشی، نظارت بر اجرای برنامه آموزشی، ارزیابی کیفیت آموزش‌ها و غیره است.
  • ارتقای سطح ایمنی و بهداشت: در این بخش، روش‌های ارتقای سطح ایمنی و بهداشت در محیط کار بررسی شده است. این بخش شامل مواردی مانند ایجاد فرهنگ ایمنی در محیط کار، ارتقای سطح دانش و آگاهی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان در مورد ایمنی و بهداشت، ایجاد مکانیزم‌های گزارش دهی از حوادث و نحوه پیشگیری از آن‌ها، بررسی و اعمال بهترین شیوه‌های ایمنی و بهداشتی در محیط کار و غیره است.

به طور کلی، آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان، برای بهبود و ارتقای سطح ایمنی و بهداشت در محیط کار ضروری است و باید توسط تمامی افراد مرتبط با محیط کار رعایت و اجرا شود.

جهت ملاحضه کامل آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان  اینجا کلیک کنید.

آموزش ایمنی:

یقینا مهم ترین نکته در خصوص تدوین این آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان  برگزاری دوره های ایمنی مرتبط با مبحث گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران است.

آموزش ایمنی کارفرمایان:

آموزش ایمنی کارفرمایان گواهینامه ی آموزش ایمنی در سطوح مدیریتی می باشد. مدیر عامل و یا اعضای هیئت مدیره شرکت ها ملزم به گذراندن این دوره جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می باشند. دوره ایمنی کارفرمایی در حال حاضر به مدت 20 ساعت و در طی سه روز از طریق موسسات دارای مجوز مرکز تحقیقات، تعلیمات و حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار میگردند. تدوین آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان خود دلیل بر اهمیت الزام ثبتنام در این دوره آموزش ایمنی است.

آموزش ایمنی کارگران و کارآموزان:

بخش دیگری که در آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مورد توجه قرار گرفته اهمیت برگزاری دوره ایمنی کارگری می باشد. این دوره به مدت 8 ساعت و در طی یک روز کاری برگزار میگردند. مخاطب دوره های ایمنی کارگری کلیه بیمه شدگان شرکت های پیمانکاری می باشند.

جهت مشاوره و اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با ما تماس بگیرید.