بازرسی‌های صنعتی، از جمله جرثقیل، آسانسور، دیگ بخار، آتش‌نشانی، و لیفتراک، از اهمیت بسیاری برخوردارند زیرا به‌طور مستقیم در ایمنی و بهره‌وری صنایع تأثیرگذارند. برای انجام این بازرسی‌ها، مجوز رسمی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و ارائه گواهینامه معتبر ضروری است که این مجموعه ارائه میدهد. اهمیت بازرسی جرثقیل از لحاظ ایمنی و عملکردی آن بیانگر ضرورت انجام بازرسی‌های دوره‌ای و فنی و چک لیست های این وسایل است. بازرسی ها جزء اقدامات ضروری در حفظ ایمنی عمومی محسوب می‌شود. بازرسی‌های صنعتی اینگونه، به‌عنوان بخشی از سیاست‌ها و استانداردهای ایمنی صنعتی، باید با دقت و توجه انجام شوند تا از رخداد حوادث و صدمات جلوگیری و هزینه های جانبی حوادث را به حداقل برساند و عملکرد بهینه صنایع تضمین گردد.