خدماتی

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی، برای کلیه شرکت های پیمانکاری که حداقل در یکی از حوزه های خدماتی در کشور به صورت تخصصی مشغول به فعالیت می باشند الزامی است. گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی همانند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از طریق اداره کل کار محل ثبت شرکت ها، صورت میگیرد.

مخاطبان:  کلیه شرکت های پیمانکاری در حوزه های خدماتی
مرجع صدور گواهینامه : اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی

شرح خدمات:

احراز هویت اداره کار (حقوقی و حقیقی )

مشاوره در زمینه آموزش 36 ساعته اداره کار
مشاوره درزمینه دوره های تخصصی اداره کار
مشاوره و انجام فرایند اداری جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی

مشاوره در زمینه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

مزیت برون سپاری:

 • انجام کلیه خدمات مشاوره و ثبتنام به صورت یکپارچه
 • ارائه خدمات احراز هویت الکترونیکی
 • معرفی طراح طبقه بندی مشاغل
 • انجام خدمات مرتبط با دوره های 36 ساعته و تخصصی خدماتی
اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی

جهت احراز هویت و خرید دوره ایمنی کارگری با ما تماس بگیرید

الزام اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی:

مطابق تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص ارائه خدمات توسط دستگاه های اجرایی و شرکت های خدماتی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی شرکتهای غیر‌دولتی، حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت آنها اقدام نماید و لیست شرکتهای واجد ‌شرایط را به کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی اعلام دارد و دستگاهها نیز موظفند پس از اعلا م لیست‌ مزبور با اینگونه شرکتها قرارداد منعقد نمایند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی آنها موضوع را به اطلاع ‌وزارت کار و امور اجتماعی برسانند تا صلا حیت آنها مجددا بررسی گردد و در صورت لغو صلاحیت شرکت های خدماتی آنها، موضوع ‌به کلیه دستگاهها اعلام گردد.

علاوه بر این کلیه شرکت های خدماتی که قصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دارند لازم است، پیش از شروع فرایند صلاحیت ایمنی شرکت خود، نسبت به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی در حوزه فعالیت خود اقدام نمایند.

دسته بندی شرکت های خدماتی:

رتبه شرکت های خدماتی شامل 7 کد زیر می باشد که شرکت میتواند بر اساس موضوع اساسنامه خود نسبت به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی در حداقل 1 کد و یا بیشتر اقدام نماید. این 7 کد شامل موارد زیر می باشد:

 • امور ایاب و ذهاب: سرویس ایاب و ذهاب، رانندگی، اداره امور نقلیه و موارد مشابه
 • تعمیرو نگهداری: تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری (به غیر از امور رایانه ) خدمات فنی خودرو و مشابه
 • امور آشپزخانه و رستوران: طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه
 • خدمات عمومی: تنظیفات، نامه رسانی، پیش خدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی، انتظامات و نگهبانی، امور دبیرخانه و دفتری و موارد مشابه
 • نگهداری و خدمات فضای سبز: خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه
 • امور تایپ و تکثیر: تایپ و تکثیر، صحافی، ویراستاری، خطاطی و سایر خدمات مرتبط
 • امور تاسیساتی: تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات

لازم است شرکت ها پیش از اقدام جهت  ثبتنام در سامانه شرکت های خدماتی از صحت موضوعات خود مطابق لیست مطمئن گردند زیرا درج کامل نام خدمات با توجه به کد های بالا در موضوعات اساسنامه شرکت و یا آگهی تغییرات موضوع الزامی است. چنانچه موضوعات مغایرت داشته باشد و شرکت قصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت خدماتی را داشته باشد باید نسبت به اعمال تغییرات در موضوعات خود اقدام نماید.

شرکت ها میتوانند در هر یک از کد های مرتبط رتبه خدماتی از 7 تا 1 کسب نمایند. این رتبه بر اساس میزان امتیاز اکتسابی شما در زمان تکمیل پرونده اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی می باشد.

ثبتنام جهت اخذ رتبه خدماتی از طریق سامانه تعيين صلاحيت و رتبه بندي شرکت هاي خدماتي ، پشتيباني و فني مهندسي سراسر کشور امکان پذیر است. گواهینامه خدماتی کسب شده دارای اعتبار 2 سال می باشد.

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت خدماتی:

شرکت های متقاضی جهت دریافت رتبه خدماتی، لازم است اصول اولیه را مدنظر خود قرار دهند. این موارد به صورت خلاصه شامل موارد زیر می باشد:

 • شرکت های متقاضی می بایست در شهر محل ثبت خود دارای دفتر مرکزی با سندیت اداری و یا تجاری باشند.
 • چنانچه محل فعالیت شرکت اجاره می باشد باید اجاره نامه دارای کد رهگیری و تاریخ اعتبار حداقل 6 ماه در زمان تشکیل پرونده باشد.
 • شرکت و کلیه پرسنل شامل اعضا و بیمه شدگان دفتر مرکزی و پروژه های فعال شرکت باید پیش از تشکیل پرونده اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی، احراز هویت حقوقی و حقیقی گشته باشند.
 • کلیه صاحبان دارای حق امضا شرکت پیش از تشکیل پرونده باید در دوره ٣٦ ساعته آموزش مدیران شرکت های خدماتی ثبتنام نموده و دارای گواهینامه باشند.
 • کلیه صاحبان دارای حق امضا شرکت پیش از تشکیل پرونده باید در دوره های تخصصی متناسب با کد های مورد استفاده جهت اخذ رتبه ثبتنام نموده و دارای گواهینامه باشند.
 • شرکت ها بایستی حداقل یک نفر بیمه شده، در دفتر مرکزی خود در زمان اقدام جهت اخذ تایید صلاحیت شرکت های خدماتی داشته باشند. ارائه مستند پرداخت حقوق و مستند پرداخت بیمه در طی این پرونده الزامی است.
 • ارائه مفاصاحساب پروژه های پایان یافته مطابق کد های انتخابی و همچنین آخرین مستندات بیمه، حقوق، عیدی و مزایا الزامی می باشد.
 • اجرای طرح طبقه بندی مشاغل جهت دفتر مرکزی و کلیه پیمان های جاری در زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی الزامی می باشد.
 • ارائه آخرین اظهارنامه مالیاتی قانونی سال منتهی به تشکیل پرونده جهت اخد گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی الزامی می باشد. اگر شرکت فاقد فعالیت در زمان تشکیل پرونده رتبه خدماتی است لازم است از اداره مالیات شعبه خود نسبت به دریافت نامه عدم فعالیت اقدام نماید.
 • هیچ یک از اعضای شرکت مطابق ماده 141 نباید در ارگان های دولتی سمتی داشته باشند.

جهت احراز هویت و خرید دوره ایمنی کارگری با ما تماس بگیرید

مرجع اصلی صدور گواهینامه تایید صلاحیت خدماتی کجاست؟

این گواهینامه توسط اداره کل کار محل ثبت شرکت ها صادر میگردد.

جهت ثبت نام به منظور اخذ تایید صلاحیت شرکت های خدماتی از چه سامانه ای می توان اقدام کرد؟

جهت ثبت نام در سامانه شرکت های خدماتی باید پس از احراز هویت از طریق سامانه تعيين صلاحيت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ، پشتيبانی و فنی مهندسی سراسر کشور اقدام نمایید.

مدت اعتبار گواهینامه گواهینامه تایید صلاحیت خدماتی چند سال است؟

این گواهینامه دارای اعتبار ۲ سال می باشد و پیش از سررسید انقضا باید نسبت به تمدید آن اقدام نمود.