تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مسیری کاملا مشابه با روند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دارد. این گواهینامه دارای اعتباری دو ساله می باشد. شرکت های پیمانکار قبل از سررسید انقضای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی خود می بایست از طریق اداره کار محل ثبت خود نسبت به اعلام درخواست تمدید اقدام نمایند. معمولا  فرایند تمدید گواهینامه  از 45 روز قبل از تاریخ انقضا آغاز میگردد، اما بهتر است شرکتهایی که دارای تعداد پرسنل بالا می باشند جهت سهولت در فرایند آموزش کارگری از 2 الی 3 ماه قبل از انقضای گواهینامه نسبت به شروع فرایند آموزش اقدام نمایند. جهت ثبت درخواست تمدید گواهینامه ابتدا لازم است با گذرواژه پیشین شرکت که زمان احراز هویت دریافت نموده اید وارد سامانه جامع روابط کار شوید. چنانچه گذرواژه خود را فراموش نموده اید میتوانید از طریق دفاتر پیشخوان دولت به صورت مراجعه حضوری و یا از طریق احراز هویت الکترونیکی به صورت غیر حضوری  نسبت به بازیابی رمز خود اقدام نمایید.

پس از مراجعه به سامانه جامع روابط کار و ورود به کارتابل تایید صلاحیت ایمنی خود، در قسمت داشبورد در بخش وضیعت پرونده، گزینه درخواست تمدید گواهینامه  برای شما موجود است. عموما در این حالت وضعیت پرونده شما صدور گواهینامه است. پس از انتخاب گزینه تمدید گواهینامه لازم است جهت تکمیل فرایند تمدید به اداره کل کار محل ثبت خود مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت درخواست تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 • اصل گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران منقضی شده
 • کلیه صفحات اظهارنامه مالیاتی
 • نام کاربری و گذرواژه سامانه بیمه
 • کپی صفحات نخست قرارداد های فعال ( در صورت وجود )
 • نامه درخواست تمدید گواهینامه در سربرگ شرکت

اگر شرکت شما در زمان تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران فاقد قراداد جاری باشد و شما نیاز به فرایند تمدید جهت شرکت در مناقصات دولتی را داشته باشید در مسیر گواهینامه موقت ایمنی پیمانکاران قرار خواهید گرفت. دقت کنید که کارشناس واحد تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سامانه تامین اجتماعی شما را ملاحضه خواهد کرد و صحت عدم فعالیت شما را بررسی خواهد کرد. چنانچه درای قرارداد فعال باشید باید نسبت به اخذ گواهینامه ایمنی 2 ساله خود اقدام کنید.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران (شرکت های فاقد قراداد )

 • گواهینامه دوره ایمنی کارفرمایی ( اعتبار گواهینامه ها ی آموزشی در حال حاضر 4 سال است )
 • رتبه سازمان برنامه بودجه و یا رتبه شرکت های خدماتی معتبر( چنانچه مدرک معتبر دیگری مانند جواز کسب کار و .. دارید پیش از تمدید با کارشناس تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شهر خود مشورت کنید )
 • تعهدنامه محضری مدیر عامل و یا صاحبان دارای حق امضا شرکت ( متن این تعهدنامه مختص شرکت های فاقد قراداد جاری است )
 • مستندات شرکت کپی برابر اصل شده (آگهی ها-اساسنامه- اجاره نامه- اظهارنامه و …. )

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران (شرکت های دارای قراداد )

 • گواهینامه آموزش ایمنی کارفرمایی
 • گواهینامه آموزش ایمنی کارگری مطابق با ماه منتهی به تشکل پرونده ایمنی
 • لیست بیمه ماه منتهی به تشکیل پرونده ایمنی به همراه مستند پرداخت آن
 • تصویر قرارداد های جاری
 • تعهدنامه محضری مدیر عامل و یا صاحبان دارای حق امضا شرکت ( متن این تعهد مختص شرکت های دارای فعالیت می باشد)
 • مستندات شرکت به صورت کپی برابر اصل شده
 • رتبه سازمان برنامه بودجه و یا رتبه شرکت های خدماتی معتبر
 • مستندات مرتبط با مسئولین ایمنی

جهت احراز هویت و خرید دوره ایمنی کارگری با ما تماس بگیرید

مراحل تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به چه صورت می باشد؟

تاریخ انقضای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بر روی آن درج شده اما شما میتوانید به سامانه اخذ گواهینامه ی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور مراجعه کنید و در قسمت لیست پیمانکاران با درج مشخصات شرکت خود تاریخ اعتبار گواهینامه ایمنی خود را ملاحضه نمایید. همچنین کارفرمایانی که قصد صحت سنجی گواهینامه ایمنی شرکت های پیمانکاری خود را دارند میتوانند در این بخش صحت گواهینامه را استعلام بگیرند.

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

بهتر است 45 روز قبل از اتمام اعتبار گواهینامه خود درخواست تمدید را با مراجعه حضوری به اداره کار و از طریق ثبت درخواست در سامانه تایید صلاحیت ثبت نمایید. در این بازه لیست نفرات بیمه شده خود را آماده و نسبت به احراز هویت و ثبتنام آنها در دوره 8 ساعته کارگری اقدام کنید. دقت کنید که اعتبار گواهینامه های آموزشی ( کارفرمایی-کارگری- مسئولین ایمنی) به مدت 4 سال می باشد و در صورتی که بیشتر از 4 سال از زمان دریافت آنها گذشته باشد باید نسبت به شرکت مجدد در دوره ایمنی اقدام نمود.در مرحله بعد به صورت موازی شرکت پیمانکار جهت سرعت داد به فرایند تمدید گواهینامه خود باید اطلاعات و مدارک شرکت را در سامانه اخذ گواهینامه ایمنی درج نماید. دقت کنید که اطلاعات دو سال قبل در کارتابل شما موجود است و چنانچه بخشی از اطلاعات مانند قراداد ها، بیمه، آگهی تغییر، اجاره نامه و … به روز شده، باید آنها را تغییر دهید.پرونده پس از تکمیل به انجمن ایمنی مربوطه که در زمان ارسال پرونده انتخاب شده، ارجاع داده خواهد شد. لازم است مدارک فیزیکی را مجددا مانند دوره پیش، آماده و به انجمن جهت بررسی تحویل نمایید. فرایند بررسی پرونده تمدید گواهینامه از طریق اداره کار محل ثبت شرکت انجام شده و به اداره کار شهرهای محل فعالیت جهت بازرسی ارسال میگردد. پس از اتمام فرایند بازرسی و درج گزارش، پرونده به کمیته ایمنی تایید صلاحیت شهر محل ثبت ارجاع شده و پس از تایید تمدید گواهینامه، گواهینامه جدید ایمنی شرکت صادر میشود. این گواهینامه به مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و یا نماینده قانونی دارای وکالت نامه تحویل میگردد.

جهت احراز هویت و خرید دوره ایمنی کارگری با ما تماس بگیرید

آیا در هنگام تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیاز به آموزش مجدد نفرات دوره دیده وجود دارد؟

در صورتی که از زمان اخذ گواهینامه آموزش ایمنی نفرات ۴ سال گذشته باشد، گواهینامه باطل است و شخص باید مجددا در دوره ایمنی مرتبط ثبت نام نماید.

آیا در زمان تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیاز به ارائه مستندات فیزیکی به صورت مجدد است؟

بله، شرکت ها باید در مسیر تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی خود نسبت به ارائه مجدد کلیه مستندات فیزیکی مانند ۲ سال قبل اقدام نمایند.

از چه زمانی شرکت های پیمانکار میتوانند نسبت به تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی خود اقدام نمایند؟

تشکیل پرونده فیزیکی در انجمن های ایمنی استان و تشکیل پرونده سیستمی در سامانه جامع روابط کار