آموزش

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه‌ی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، گواهینامه‌ای است که به پیمانکارانی که از نظر ایمنی در سطح مطلوبی قرار دارند، اعطا می‌شود. این گواهینامه نشان‌دهنده‌ی رعایت اصول و استانداردهای ایمنی در محیط کار پیمانکاران است و به کارفرمایان کمک می‌کند تا پیمانکارانی را برای انجام پروژه‌های خود انتخاب کنند که از نظر ایمنی عملکرد مناسبی دارند. برای دریافت گواهینامه‌ی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، پیمانکاران باید در دوره‌های آموزشی ایمنی و حفاظت فنی شرکت کنند و گواهینامه‌های مربوطه را دریافت کنند. همچنین باید برای مسئول ایمنی خود گواهینامه‌ی تایید صلاحیت از سامانه‌ی تایید صلاحیت مسئول ایمنی و حفاظت فنی (ایساپ) دریافت کنند. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل ثبت شرکت ها، مرجع صدور این گواهیست و محل کار پیمانکاران توسط واحد های بازرسی در اداره کار مناطق دارای پیمان های فعال بازرسی می‌گردد تا از رعایت اصول و استانداردهای ایمنی در آن اطمینان حاصل کند. در صورت تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واحد های بازرسی، گواهینامه‌ی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای پیمانکار صادر می‌شود. این گواهینامه برای مدت دو سال اعتبار دارد و پس از آن، پیمانکاران باید برای تمدید آن 45 روز قبل از انقضا اقدام کنند. گواهینامه‌ی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای شرکت در مناقصات دولتی الزامی است. همچنین، کارفرمایان می‌توانند با توجه به این گواهینامه، پیمانکارانی را برای انجام پروژه‌های خود انتخاب کنند که از نظر ایمنی عملکرد مناسبی دارند. پیمانکاران می‌توانند با مراجعه به سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور، گواهینامه صلاحیت ایمنی را دریافت کنند. همچنین، افرادی که واجد شرایط اخذ گواهی HSE هستند، می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های دارای تایید از مرکز تحقیقات و تعیلمات حفاظت فنی و بهداشت کار درخواست خود را ثبت کرده و گواهی دوره های آموزش مرتبط با  صلاحیت ایمنی پیمانکاران را از آنها دریافت نمایند.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

صلاحیت ایمنی پیمانکاران شامل چه مواردی می‌شود؟

صلاحیت ایمنی پیمانکاران شامل چندین جنبه مهم است که تأثیر مستقیمی بر ایمنی و سلامت کارکنان و همچنین موفقیت پروژه دارد.

آگاهی از قوانین و مقررات: پیمانکاران باید به دقت با قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت در محیط کار آشنا باشند، از جمله استانداردهای ملی و بین‌المللی، قوانین محلی و دستورالعمل‌های صنعت مربوطه.

آموزش و آمادگی: داشتن آموزش مناسب در زمینه ایمنی و سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع در تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شامل آموزش  کلیه کارکنان در دوره 8 ساعته ایمنی کارگری و همچنین اموزش مدیران سازمانی و مسئولین ایمنی می باشد.

سیستم مدیریت ایمنی: داشتن سیستم مدیریت ایمنی مؤثر که فرایندها، سیاست‌ها و رویه‌هایی برای حفظ ایمنی در محیط کار فراهم کند، از اهمیت زیادی برخوردار است. این سیستم شامل بررسی و ارزیابی خطرات، ثبت و گزارش حوادث و اعمال تصحیحی جهت پیشگیری از وقوع حوادث است.

همکاری و ارتباطات: همکاری فعّال با سایر اعضای تیم پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است. ارتباطات مؤثر بین اعضای تیم می‌تواند به شناسایی و رفع خطرات احتمالی کمک کرده و ایمنی کار را تضمین کند.

تجهیزات و ابزار ایمنی: داشتن دسترسی به تجهیزات و ابزارهای ایمنی مناسب از جمله وسایل حفاظت فردی، تجهیزات آتش‌نشانی، وسایل ایمنی برای ارتفاعات و دستگاه‌های آزمایش و اندازه‌گیری ضروری است.

در کل، دریافت گواهی صلاحیت ایمنی توسط پیمانکاران اساسی است تا فرآیندها به درستی اجرا شود، خطرات به حداقل کاهش یابد، کیفیت و عملکرد پروژه بهبود یابد و در نهایت، سلامت و ایمنی کارکنان به بهترین شکل حفظ شود.

[cz_social_icons id=”cz_74058″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20czico-071-interface-1%22%7D%5D” sk_icons=”font-size:45px;color:#20544d;”]

جهت احراز هویت و خرید دوره ایمنی کارگری و ایزو با ما تماس بگیرید

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

چرا پیمانکاران باید گواهینامه صلاحیت ایمنی دریافت کنند؟

پیمانکاران باید گواهینامه صلاحیت ایمنی دریافت کنند زیرا این گواهینامه نشان‌دهنده‌ی رعایت اصول و استانداردهای ایمنی در محیط کار پیمانکاران است. این امر به دلایل زیر مهم است:

[cz_service_box title=”حفظ سلامت و ایمنی کارکنان” icon=”fas fa-helmet-safety” id=”cz_20091″ sk_icon=”font-size:30px;”]محیط کار ایمن، محیطی است که در آن کارکنان از خطرات احتمالی در امان هستند. رعایت اصول و استانداردهای ایمنی، به کاهش خطرات احتمالی در محیط کار و حفظ سلامت و ایمنی کارکنان کمک می‌کند.[/cz_service_box]

[cz_service_box title=”کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث” icon=”fas fa-universal-access” id=”cz_11300″ sk_icon=”font-size:30px;”]حوادث و سوانح در محیط کار، می‌توانند هزینه‌های زیادی برای کارفرمایان و پیمانکاران ایجاد کنند. رعایت اصول و استانداردهای ایمنی، به کاهش خطرات احتمالی و در نتیجه، کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث و سوانح کمک می‌کند.[/cz_service_box]

[cz_service_box title=”کاهش ریسک‌ها” icon=”fas fa-user-shield” id=”cz_40416″ sk_icon=”font-size:30px;” cz_service_box=””]کلیه شرکت های پیمانکاری به منظور حضور در مناقصات دولتی مستلزم اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می باشند. این مورد شامل نامه موقت برای شرکت های بدون پیمان و گواهینامه 2 ساله ایمنی، برای شرکت های دارای پیمان فعال می باشد.[/cz_service_box]

برخی پیمانکاران با نادیده گرفتن مسائل ایمنی و سلامت در محیط کار، باعث بروز خطرات و حوادث شده و زیان‌های جبران ناپذیری را برای کارگران ایجاد می‌کنند. به همین دلیل، وزارت کار و تامین اجتماعی به همراه انجمن‌های صنفی و مسئولین ایمنی و بهداشت کار، دوره‌های آموزشی و اخذ گواهینامه HSE را برگزار می‌کنند. این اقدامات با هدف افزایش آگاهی و توجه به مسائل ایمنی، بهبود رفتارها و عملکرد پیمانکاران در زمینه ایمنی و سلامت کار انجام می‌شود. در ایران، بر اساس الحاقیه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران، تمامی کارفرمایان موظفند قبل از هرگونه عقد قرارداد پیمانکاری با پیمانکاران خود، گواهینامه‌ی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را از ایشان درخواست نمایند. این امر به کارفرمایان کمک می‌کند تا پیمانکارانی را برای انجام پروژه‌های خود انتخاب کنند که از نظر ایمنی عملکرد مناسبی دارند.

[cz_title shape=”text” id=”cz_81493″ shape_text=”مزایای دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مزایای زیادی برای پیمانکاران دارد. این مزایا شامل موارد زیر است:” sk_shape=”font-size:20px;color:#20544d;padding-bottom:25px;” sk_overall=”padding-top:50px;padding-right:10px;” cz_title=””]افزایش اعتبار پیمانکار: گواهینامه صلاحیت پیمانکاری نشان‌دهنده‌ی رعایت اصول و استانداردهای ایمنی در محیط کار پیمانکار است. این امر باعث افزایش اعتبار پیمانکار در نزد کارفرمایان و مشتریان می‌شود. اعتبار پیمانکار، عامل مهمی در انتخاب پیمانکار توسط کارفرمایان است. کارفرمایان ترجیح می‌دهند با پیمانکارانی کار کنند که از نظر ایمنی عملکرد مناسبی دارند. دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، نشان‌دهنده‌ی این است که پیمانکار از نظر ایمنی عملکرد مناسبی دارد. بنابراین، دریافت این گواهینامه باعث افزایش اعتبار پیمانکار در نزد کارفرمایان و مشتریان می‌شود.

افزایش شانس موفقیت در مناقصات: در ایران، تمامی کارفرمایان موظفند قبل از هرگونه عقد قرارداد پیمانکاری با پیمانکاران خود، گواهینامه‌ی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را از ایشان درخواست نمایند. این امر باعث افزایش شانس موفقیت پیمانکاران در مناقصات می‌شود. در واقع، دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، شرط لازم برای شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی است. بنابراین، پیمانکارانی که این گواهینامه را دریافت کرده‌اند، شانس بیشتری برای موفقیت در مناقصات دارند.

کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث و سوانح: رعایت اصول و استانداردهای ایمنی، به کاهش خطرات احتمالی و در نتیجه، کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث و سوانح کمک می‌کند. این امر باعث کاهش هزینه‌های پیمانکار می‌شود. حوادث و سوانح در محیط کار، می‌توانند هزینه‌های زیادی برای کارفرمایان و پیمانکاران ایجاد کنند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های درمانی کارکنان، هزینه‌های خسارات مالی، و هزینه‌های جریمه‌های قانونی است. رعایت اصول و استانداردهای ایمنی، به کاهش خطرات احتمالی و در نتیجه، کاهش این هزینه‌ها کمک می‌کند.

حفظ سلامتی و ایمنی کارکنان: محیط کار ایمن، محیطی است که در آن کارکنان از خطرات احتمالی در امان هستند. رعایت اصول و استانداردهای ایمنی، به حفظ سلامت و ایمنی کارکنان کمک می‌کند. این امر باعث افزایش رضایت کارکنان از کار و کاهش هزینه‌های درمانی می‌شود. رعایت اصول و استانداردهای ایمنی، به کاهش خطرات احتمالی در محیط کار کمک می‌کند. این امر باعث کاهش احتمال وقوع حوادث و سوانح در محیط کار می‌شود. حوادث و سوانح در محیط کار، می‌توانند باعث آسیب‌دیدگی یا فوت کارکنان شوند. رعایت اصول و استانداردهای ایمنی، به کاهش این آسیب‌ها کمک می‌کند.

جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی: محیط کار ایمن، محیطی است که در آن از آلودگی محیط زیست جلوگیری می‌شود. رعایت اصول و استانداردهای ایمنی، به حفظ محیط زیست کمک می‌کند. رعایت اصول و استانداردهای ایمنی، به کاهش خطرات احتمالی در محیط کار کمک می‌کند. این امر باعث کاهش احتمال وقوع حوادث و سوانح در محیط کار می‌شود. حوادث و سوانح در محیط کار، می‌توانند باعث آلودگی محیط زیست شوند. رعایت اصول و استانداردهای ایمنی، به کاهش این آلودگی‌ها کمک می‌کند.

افزایش بهره‌وری کارکنان: کارکنانی که در محیطی ایمن کار می‌کنند، بهره‌وری بیشتری دارند.

کاهش غیبت کارکنان: کارکنانی که در محیطی ایمن کار می‌کنند، کمتر دچار آسیب‌دیدگی می‌شوند و در نتیجه، کمتر غیبت می‌کنند.

افزایش رضایت مشتریان: مشتریان ترجیح می‌دهند با پیمانکارانی کار کنند که از نظر ایمنی عملکرد مناسبی دارند.

در مجموع، دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یک سرمایه‌گذاری ارزشمند برای پیمانکاران است که مزایای زیادی برای آنها به همراه دارد.[/cz_title]

[cz_svg svg=”13″ id=”cz_63325″ img=”10439″]

مدارک لازم جهت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مدارک لازم جهت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در ایران به شرح زیر است:

[cz_stylish_list icon_hover_fx=”cz_sl_icon_hover_flash” id=”cz_24788″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%3A%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20(%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF)%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1(%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1)%3A%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20(%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF)%3A%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_color%22%3A%22%2320544d%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%3A%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_color%22%3A%22%2320544d%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%3A%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%3A%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%3A%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_color%22%3A%22%2320544d%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%3A%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%3A%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_color%22%3A%22%2320544d%22%7D%5D” sk_lists=”font-size:24px;color:#20544d;” sk_subtitle=”font-size:15px;color:#20544d;” default_icon=”fas fa-sheet-plastic” sk_icons=”color:#20544d;”]

بازرسی محل کار توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

در مرحله‌ی آخر، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه، محل کار پیمانکاران را بازرسی می‌کند تا از رعایت اصول و استانداردهای ایمنی در آن اطمینان حاصل کند. در این بازرسی، موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 • وجود مسئول ایمنی و صلاحیت وی
 • وجود برنامه‌ریزی ایمنی و اجرای آن
 • تجهیزات ایمنی و استفاده‌ی کارکنان از آن‌ها
 • شرایط محیطی کار

مدارک اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران به طور خلاصه

[cz_stylish_list css_animation=”fadeInLeft” id=”cz_86584″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%81%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%81%DB%8C%D8%B4%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%204%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%BE%DB%8C%20%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” sk_lists=”color:#20544d;” sk_icons=”color:#dacc94;” default_icon=”fa czico-Icon-Navigation-Chevron-Left”]

[cz_stylish_list css_animation=”fadeInRight” id=”cz_69933″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D8%AF%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C%20%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” sk_lists=”color:#20544d;” sk_icons=”color:#dacc94;” default_icon=”fa czico-Icon-Navigation-Chevron-Left”]

درخواست گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری مشتمل بر تکمیل فرم مربوطه، ارائه مدارک آنلاین در سامانه تشکیل پرونده، و پرداخت هزینه‌های مرتبط به صورت آنلاین می‌باشد. سپس مدارک توسط کارشناسان بررسی و پس از تایید، به صورت فیزیکی به کانون انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان ارسال می‌شوند.

[cz_social_icons id=”cz_74058″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20czico-071-interface-1%22%7D%5D” sk_icons=”font-size:45px;color:#20544d;”]

[cz_title shape=”text” id=”cz_51731″ shape_text=”مراحل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران” sk_shape=”font-size:50px;color:rgba(32,84,77,0.57);” sk_overall=”margin-bottom:80px;”][/cz_title]

[cz_stylish_list css_animation=”fadeInLeft” id=”cz_85724″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%88%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D8%8C%20%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” sk_lists=”color:#20544d;” sk_icons=”color:#dacc94;” default_icon=”fa czico-Icon-Navigation-Chevron-Left”]

[cz_stylish_list css_animation=”fadeInRight” id=”cz_110607″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%88%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A2%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%88%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%AE%D8%B0%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” sk_lists=”color:#20544d;” sk_icons=”color:#dacc94;” default_icon=”fa czico-Icon-Navigation-Chevron-Left”]

مسئولیت شرکت در ارائه دوره‌های آموزشی به اعضای هیئت مدیره و کارکنان و نیز اطمینان از شرکت در کلاس‌ها بر عهده‌ی کارفرماست. گواهی‌ها به نام اشخاص شرکت‌کننده صادر نمی‌شوند بلکه به نام شرکت و مدیرعامل صادر می‌گردد. پس از تایید، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به مدت ۲ سال صادر می‌شود. در صورت عدم تایید، پرونده جهت درخواست تجدید نظر به مدت ۱۵ روز در دسترس کاربر قرار می‌گیرد. کاربر می‌تواند با رفع نقص‌ها، مجدداً درخواست تجدید نظر و دریافت گواهینامه را اقدام نماید.

[cz_social_icons id=”cz_74058″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20czico-071-interface-1%22%7D%5D” sk_icons=”font-size:45px;color:#20544d;”]

[cz_gap height=”80px”][cz_svg svg=”13″ id=”cz_36998″ img=”10456″ pos=”-75px” width=”478px”]

سامانه استعلام گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری

برای استعلام گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران، مراحل زیر را دنبال کنید:

ورود به سامانه تاید صلاحیت ایمنی پیمانکاران کشور.

وارد صفحه لیست پیمانکاران دارای صلاحیت شوید و استان مورد نظر را انتخاب کنید.

انتخاب شهر در استان معین و وارد کردن نام شرکت پیمانکاری.

با کلیک بر روی دکمه جستجو، نتایج مرتبط با جستجو نمایش داده خواهند شد.

در اطلاعات نمایش داده شده، تاریخ صدور و پایان اعتبار گواهینامه را بررسی کنید.

در صورتی که گواهی در حال انقضا باشد و شرکت اقدام به تمدید کرده باشد، جمله “در جریان تمدید” با رنگ سبز نمایش داده خواهد شد.

با این روش، می‌توانید به‌طور آنلاین و پیشگامانه اطلاعات صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دریافت و بررسی کنید.

[cz_gap height=”100px”]

تایید صلاحیت ایمنی

[cz_content_box type=”1″ id=”cz_35901″ back_title=”آموزش ایمنی کارفرمایی” back_content=”شرکت‌ها باید حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل را در دوره آموزش ایمنی کارفرمایی ثبت نام کنند.
این دوره به مدت ۳ روز و ۲۰ ساعت برگزار می‌شود و اخذ گواهینامه آموزشی این دوره یکی از پیش‌نیازها برای تکمیل سامانه ایمنی است.” sk_back=”background-color:#e8e8e8;”]

آموزش ایمنی کارگری

 • شرکت‌ها باید تمامی نفرات بیمه شده خود را در دوره آموزش ایمنی کارگری ثبت نام کنند.
 • این دوره یک روزه و ۸ ساعت برگزار می‌شود و گواهینامه آموزشی این دوره صادر می‌شود.
 • شرکت‌ها باید حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل را در دوره آموزش ایمنی کارفرمایی ثبت نام کنند.
 • این دوره به مدت ۳ روز و ۲۰ ساعت برگزار می‌شود و اخذ گواهینامه آموزشی این دوره یکی از پیش‌نیازها برای تکمیل سامانه ایمنی است.

[cz_content_box type=”1″ id=”cz_35901″ back_title=”آموزش ایمنی کارفرمایی” back_content=”شرکت‌ها باید حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل را در دوره آموزش ایمنی کارفرمایی ثبت نام کنند.
این دوره به مدت ۳ روز و ۲۰ ساعت برگزار می‌شود و اخذ گواهینامه آموزشی این دوره یکی از پیش‌نیازها برای تکمیل سامانه ایمنی است.” sk_back=”background-color:#e8e8e8;”]

دوره ایمنی ویژه مسئولین ایمنی

 • تقسیم به دو ست: آموزش ۴۰ ساعته مسئولین ایمنی و آموزش ۱۶ ساعته ارزیابی ریسک.
 • در صورت داشتن تحصیلات مرتبط با ایمنی صنعتی یا بهداشت حرفه‌ای، احتمالاً نیاز به گذراندن دوره‌های آموزشی کمتری دارند. اما در صورت عدم مرتبط بودن تحصیلات، ممکن است نیاز به دو دوره ۴۰ و ۱۶ ساعته داشته باشند.
 • الزام به کارگیری مسئولین ایمنی دارای تاییدیه از اداره کار محل اجرا پروژه لغو شده است.
 • اما حضور مسئول ایمنی در شرکت‌های دارای فعالیت پرخطر تأکید شده و تسریع در حضور آنها در کارگاه‌ها پیشنهاد می‌شود.

[cz_gap height=”80px”][cz_svg svg=”13″ id=”cz_36998″ img=”10456″ pos=”-75px” width=”478px”]

سامانه استعلام گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری

برای استعلام گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران، مراحل زیر را دنبال کنید:

ورود به سامانه تاید صلاحیت ایمنی پیمانکاران کشور.

وارد صفحه لیست پیمانکاران دارای صلاحیت شوید و استان مورد نظر را انتخاب کنید.

انتخاب شهر در استان معین و وارد کردن نام شرکت پیمانکاری.

با کلیک بر روی دکمه جستجو، نتایج مرتبط با جستجو نمایش داده خواهند شد.

در اطلاعات نمایش داده شده، تاریخ صدور و پایان اعتبار گواهینامه را بررسی کنید.

در صورتی که گواهی در حال انقضا باشد و شرکت اقدام به تمدید کرده باشد، جمله “در جریان تمدید” با رنگ سبز نمایش داده خواهد شد.

با این روش، می‌توانید به‌طور آنلاین و پیشگامانه اطلاعات صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دریافت و بررسی کنید.

نکته: جهت دریافت گواهینامه و یا تاییدیه مسئولین ایمنی از اداره کار، مراجعه به واحد مسئولین ایمنی در اداره کار شهر محل فعالیت پیشنهاد می‌شود.

[cz_social_icons id=”cz_74058″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20czico-071-interface-1%22%7D%5D” sk_icons=”font-size:45px;color:#20544d;”]

دوره ایمنی کارگری

دوره هشت ساعته کارگری یک دوره آموزشی است که به منظور افزایش آگاهی و مهارت‌های کارگران در زمینه ایمنی و بهداشت در محیط کار برگزار می‌شود. این دوره معمولاً توسط پیمانکاران برای پرسنل خود اجباری قرار داده می‌شود تا به موارد زیر آموزش ببینند:

آشنایی با خطرات محیط کار: شناخت مخاطرات مرتبط با نوع فعالیت‌ها و شرایط کاری.

استفاده از تجهیزات ایمنی: آموزش در مورد استفاده صحیح از وسایل و تجهیزات ایمنی در کاهش خطرات.

آموزش ایمنی در برابر حریق: شناخت و راهکارهای ایمنی در مقابل حوادث حریق.

اورژانس‌ها و اقدامات اولیه: آموزش نحوه واکنش در مواجهه با حوادث اورژانسی و اقدامات اولیه.

آموزش بهداشت شغلی: شناخت مبانی بهداشت شغلی و نحوه حفظ سلامت در محیط کار.

مشارکت در این دوره‌ها کمک به افراد در درک بهتر خطرات، کاهش حوادث کاری، و تضمین ایمنی و سلامت در محیط کار می‌کند. گواهینامه دوره هشت ساعته کارگری توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت صادر می‌شود. متقاضیان برای ثبت نام در این دوره، باید به سامانه مرکز تحقیقات مراجعه کرده و با احراز هویت، ثبت نام خود را انجام دهند. اطلاعات مربوط به تاریخ شروع دوره و محل برگزاری آزمون از طریق پیامک به متقاضیان اطلاع رسانی می‌شود. مهم است توجه داشته باشید که تنها گواهینامه‌هایی که توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت با مهر و امضاء آن صادر شوند، اعتبار دارند. گواهینامه‌های صادر شده توسط اشخاص به صورت شخصی و بدون بارگزاری در سامانه اداره کار، اعتباری ندارند و باید از آن‌ها پرهیز شود.

اطلاعات تکمیلی دوره ایمنی کارگری

در دوره هشت ساعته کارگری، متقاضیان با ورود به سامانه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت، ابتدا ثبت نام می‌کنند و سپس مبلغ تعیین شده را به عنوان هزینه دوره واریز می‌نمایند. دوره به صورت آنلاین برگزار می‌شود، و پس از موفقیت در آزمون با کارت ملی به محل تعیین شده می‌آیند. گواهینامه دوره هشت ساعته کارگری توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت صادر می‌شود. این گواهینامه به صورت آنلاین است و پس از آزمون و مراحل مشخص شده، متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه اطلاعات گواهینامه را استعلام کنند. مدت زمان اخذ گواهینامه دوره هشت ساعته کارگری ممکن است چند ماه زمان‌بر باشد. به همین دلیل، کارفرمایان بهتر است مدارک خود را به سرعت در سامانه بارگذاری کرده و از زمان صدور کمترین تاخیر را داشته باشند. یک نکته مهم این است که گواهینامه دوره هشت ساعته کارگری با گواهینامه HSE متفاوت است و توسط اداره کار به عنوان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پذیرفته نمی‌شود. بنابراین، افرادی که دارای گواهینامه HSE هستند، نیاز به اخذ گواهینامه دوره هشت ساعته کارگری از مرکز تحقیقات دارند.

همچنین باید گفت که دوره ایمنی کارگری به صورت حضوری و غیر حضوری در یک روز کاری با مدت زمان ۸ ساعت برگزار می‌شود. آزمون این دوره به صورت حضوری و مجازی قابل برگزاری است. در ساختمان‌های جهاد دانشگاهی یا سامانه آموزش محور دان، آزمون دوره کارگری حدود ۷ روز پس از پایان دوره برگزار می‌شود. آزمون دوره ایمنی کارگری شامل ۲۰ سوال تستی است و زمان پاسخگویی به آن ۴۵ دقیقه می‌باشد. حداکثر نمره قبولی در این دوره ۱۰ امتیاز است و نمره به صورت (متوسط – خوب – عالی) در گواهینامه ذکر می‌شود. گواهینامه دوره کارگری الکترونیکی بوده و از طریق QR کد قابل استعلام است. مدت اعتبار گواهینامه دوره ایمنی کارگری ۴ سال است.

تایید صلاحیت ایمنی
تایید صلاحیت ایمنی
تایید صلاحیت ایمنی
تایید صلاحیت ایمنی

محتوای دوره  ایمنی عمومی 

دوره ایمنی مخصوص مسئولین ایمنی

دوره 40 ساعته ایمنی و بهداشت کار و دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک، گواهینامه‌های مخصوص مسئولین ایمنی کارگاه می‌باشند. افرادی که قصد دارند به عنوان مسئول ایمنی کارگاه یا افسر HSE در کارگاه‌های پیمانکاری مشغول به فعالیت شوند و توسط اداره کار استان تایید می‌شوند، باید گواهینامه دوره‌های مربوطه را ارائه دهند. داشتن گواهینامه مسئول ایمنی برای افسران HSE اهمیت زیادی دارد. این گواهینامه نشان دهنده این است که فرد دارای دانش و مهارت‌های لازم در زمینه ایمنی کار و بهداشت محیط کار می‌باشد. این مسئول ایمنی که به عنوان افسر HSE شناخته می‌شود، مسئولیت اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های ایمنی در سازمان یا کارگاه را بر عهده دارد. گواهینامه‌های دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک و دوره 40 ساعته ایمنی و بهداشت نشانگر آموزش‌های اصلی در حوزه ایمنی کار هستند و افرادی که این گواهینامه‌ها را دریافت کرده‌اند، می‌توانند نقش مهمی در اجرای سیاست‌های ایمنی و بهداشت سازمانی خود ایفا کنند.

دوره ۴۰ ساعته ایمنی و بهداشت کار

دوره 40 ساعته ایمنی و بهداشت کار یک دوره آموزشی جامع است که به افرادی که می‌خواهند در زمینه مسئولیت‌های ایمنی و بهداشت در محیط کارگاهی فعالیت کنند، ارائه می‌شود. این دوره در مدت 40 ساعت به مباحث مهمی مانند ایمنی کارگاه، بررسی تجهیزات ایمنی، و رسیدگی به بهداشت پرسنل می‌پردازد. شرکت‌کنندگان در این دوره نقش مسئولیت پذیری در حوزه ایمنی کار را یاد می‌گیرند و با مباحث مرتبط با بهداشت و ایمنی در محیط کار آشنا می‌شوند. این دوره شامل ارزیابی تجهیزات ایمنی، راهکارهای پیشگیری از حوادث و بروز مسائل بهداشتی در محیط کار است. پس از اتمام موفقیت‌آمیز دوره، شرکت‌کنندگان گواهینامه 40 ساعته ایمنی و بهداشت کار را دریافت خواهند کرد. این گواهینامه، اطمینان از توانمندی فرد در زمینه مسائولیت‌های ایمنی و بهداشت در محیط کار را به اداره کار و سایر نهادهای مرتبط ارائه می‌دهد.

دوره ۱۶ ساعته ارزیابی ریسک

دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک یک دوره آموزشی مختص افرادی است که می‌خواهند در زمینه ارزیابی ریسک‌های مرتبط با کارگاه‌ها و محیط کار فعالیت نمایند. شرکت‌کنندگان در این دوره با مباحثی همچون ریسک، ارزیابی ریسک، اقدامات اصلاحی و نحوه رسیدگی به مسائل ریسک در محیط کار آشنا می‌شوند. در این دوره، افراد به عنوان افسر ایمنی کارگاه، مهارت‌های لازم برای شناسایی خطرات و ریسک‌ها، انجام ارزیابی‌های جامع و ایجاد اقدامات اصلاحی را یاد می‌گیرند. مهمترین هدف این دوره افزایش ایمنی و بهداشت در محیط کار و جلوگیری از وقوع حوادث و مشکلات مرتبط با ریسک است. متقاضیان برای شرکت در این دوره باید حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشند. افرادی که مدرک تحصیلی کارشناسی یا ارشد HSE (ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست) دارند، نیاز به شرکت در دوره‌های 40 ساعته و 16 ساعته ارزیابی ریسک ندارند و با همان مدرک می‌توانند در حوزه ایمنی و بهداشت کار فعالیت نمایند.

دوره ایمنی کارفرمایی

دوره ایمنی کارفرمایی یک دوره آموزشی با مدت زمان ۲۰ ساعت (سه روز) مخصوص مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های پیمانکاری است. این دوره به صورت حضوری یا غیرحضوری برگزار می‌شود و دارای آزمون حضوری یا غیرحضوری است.

مراحل اخذ گواهینامه:

هدف اصلی این دوره افزایش آگاهی و دانش ایمنی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های پیمانکاری می‌باشد که الزامات قانونی و اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکاری را به همراه دارد. نتیجه این دوره نیز افزایش ایمنی در کارگاه‌های پیمانکاری و کاهش خسارات مالی و جانی می‌باشد. دوره ایمنی کارفرمایی به دو صورت حضوری و غیرحضوری در سراسر کشور برگزار می‌شود، این امکان به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره امکان می‌دهد تا بر اساس شرایط خود، به راحتی در دوره شرکت کنند. آزمون در پایان روز سوم دوره برگزار می‌شود و از شرکت‌کنندگان نیاز به پاسخگویی به ۲۰ سوال تستی در مدت ۴۵ دقیقه دارد. این گواهینامه تنها به صورت الکترونیکی صادر شده و اطلاعات موجود در آن از طریق QR کد قابل استعلام است. در صورت عدم نمایش تصویر گواهینامه در سامانه مرکز تحقیقات و تعلیمات، گواهینامه شناخته نشده و فاقد اعتبار قانونی می‌باشد. حاصل این دوره، موجب تکمیل پرونده‌های صلاحیت ایمنی پیمانکاران و ارجاع به مراحل بعدی می‌شود. از مزایای شرکت در این دوره می‌توان به آموزش مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های پیمانکاری در زمینه‌های مختلف ایمنی کار، ایجاد آگاهی در خصوص مقررات و الزامات قانونی مرتبط با ایمنی و همچنین اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکاری اشاره کرد.

نکته پایانی: این دوره به عنوان یکی از الزامات اصلی در مسیر دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تلقی می‌شود و در تلاش برای افزایش ایمنی و کاهش خسارات مالی و جانی در کارگاه‌های پیمانکاری نقش مؤثری دارد.

جمع‌بندی کلی

در انتهای این مقاله، می‌توان به ضرورت و اهمیت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اشاره کرد. این گواهینامه با برگزاری دوره‌های آموزشی متنوع از جمله دوره ایمنی کارفرمایی، دوره 40 ساعته ایمنی و بهداشت کار، دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک، و دوره 8 ساعته کارگری، به مدیران و پرسنل شرکت‌های پیمانکاری امکان می‌دهد با مسائل ایمنی آشنا شوند و در نهایت به تصدی و اجرای پروژه‌ها با ایمنی بیشتری بپردازند. این گواهینامه، نقش اساسی در تأمین ایمنی کارگاه‌ها و کاهش حوادث جانی و مالی دارد. همچنین، اهمیت برگزاری دوره‌های متنوع به صورت حضوری و غیرحضوری از جهت افراد مختلف با شروع مسیر حرفه‌ای یا ارتقاء سطح دانش ایمنی، اجتناب‌ناپذیر است. به طور کلی، این گواهینامه و دوره‌های آموزشی مرتبط، نقش بسیار مهمی در تأمین ایمنی و بهبود عملکرد کارگاه‌ها و پروژه‌های پیمانکاری ایفا می‌کنند.