دوره های ایمنی

آزمون ایمنی

آزمون ایمنی اداره کار،  آخرین مرحله از برگزاری دوره های آموزش ایمـنی است که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پیش برد اهداف ا...

ادامه مطلب